Forside
Dar al-Mustafa
Artikler
'Aqida
Fiqh
Mantiq
Usul al-Fiqh


Fiqh

Allahs Sendebud har sagt (Allah velsigne og skænke ham fred):

من يرد الله به خيراً يفقه في الدين

"Hvis Allah ønsker en person godt, giver Han ham forståelse i religionen." [Bukhari og Muslim]

 

Ordret fiqh betyder forståelse, på dansk oversættes fiqh til dens kontekstuelle betydning nemlig retslære.

I konteksten af retslære har Imam as-Shafii, må Allah være veltilfreds med ham, defineret ordet fiqh til at være:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

"Viden om de praktiske religiøse afgørelser erhvervet ud fra de specifikke beviser"

 

Nedenstående tekster omhandler retslære i henhold til Imam as-Shafiis retslæreskole (madhhab pl. madhhahib).

  1. Adh-Dhakhira al-Mushrifa af Shaykh al-Habib Umar bin Mohammad bin Salim bin Hafeedh.
  2. Al-Risala al-Jami'a wa at-Tadhkira an-Nafi'a af al-Habib Ahmad bin Zayn al-Habshi (arabisk: word) - baseret på Hadith Jibril. 
  3. Safinat al-Najaa af Salim Ibn Sumair al-Hadrami (d. 1271H) (arabisk: word, engelsk: word)
  4. Al-Mukhtasar as-Saghir li-al-Muqadimma al-Hadramiyya af Shaykh AbdAllah Abd al-Rahman Ba-Fadhl al-Hadrami (arabisk: word)
  5. Al-Muqadimma al-Hadramiyya af Shaykh AbdAllah Abd al-Rahman Ba-Fadhl al-Hadrami (arabisk: word)
  6. Al-Ghaya Wa al-Taqrib (Matn Abi Shuja') af al-Qadi Abu Shuja' Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asfahani (arabisk: word
  7. az-Zubad af Imam Ahmad bin Hussein bin Raslan as-Shafii (d. 844H) (arabisk: word)
    Dette belærende digt med udgangspunkt i Hadith Jibril er værd at læse igennem, og endnu bedre at lære udenad. 

 

Nyttige artikler:

1. Hvad er en madhhab? - Hvorfor er det nødvendigt at følge en? af Shaykh Nuh Ha Mim Keller

 

Copyright ©2005 - elhusseini.dk