Forside
Dar al-Mustafa
Artikler
'Aqida
Fiqh
Mantiq
Usul al-Fiqh


'Aqida

Trosprincipperne ('Aqida) er en af de grundlæggende videnskaber en hver muslim skal kende til og tro på.

De lærde nævner ofte ordsproget:

من حفظ الأصول ضمن الوصول
من لم يتقن الأصول حُرم الوصول

Den som lærer [tros]principperne udenad sikrer sig at nå frem [til paradiset]
Den som ikke er stærk i [tros]principperne får svært ved at nå frem [til paradiset] 

Denne videnskab har mange lærde beskæftiget sig med og ud af deres arbejde er der kommet to grundlæggende skoler som definerer trosprincipperne for sunni muslimer (Ahl as-Sunna wa aj-Jama'a), nemlig Ash'ari og Maturidi skolerne.

De to skolers arbejde med trosprincipperne har udviklet sig til to hoved emner:

  1. 'Aqida - defineret som "den personlige teologi", som er trospricipperne en hver muslim skal tro på.
  2. Kalam - defineret som "den diskursive teologi", som er brugen af rationelle argumenter til at bekæmpe kættere som ønsker at villede de almene folk i trosprincipperne.

I henhold til Imam al-Ghazali kan Kalam i sig selv ikke identificeres med ’Aqida, men derimod er Kalam det som beskytter 'Aqida mod kætteri og ændring.

Nedenstående grundtekster omhandler trosprincipperne:

  1. 'Aqidat al-'Awam af Imam as-Sayed Ahmad al-Marzuqi, også kendt som al-'Aqida al-Marzuqiyya (arabisk: html)
  2. Durus at-Tawhid af Shaykh al-Habib Mohammad bin Salim bin Hafeedh.
  3. 'Aqidat Ahl al-Islam af Imam 'AbdAllah bin 'Alawi al-Haddad (arabisk: pdf)
  4. Jawharat at-Tawhid af Shaykh Ibrahim bin Ibrahim bin al-Hasan al-Laqqani al-Maliki (arabisk: word
  5. al-Anwar al-Muhamaddiyya af Shaykh Yusuf an-Nabhani (arabisk: link)

 

Nyttige artikler og links:

  1. Kalam and Islam af Shaykh Nuh Ha Mim Keller (engelsk)
  2. Troens 77 grene af Imam al-Bayhaqi (dansk)
  3. Usul ad-Din på al-Razi.net indeholder klassiske grund- og uddybnings tekster om 'Aqida, Kalam og Mantiq.

 

Copyright ©2005 - elhusseini.dk