Forside
Dar al-Mustafa
Artikler
Links


elhusseini.dk

Denne side er dedikeret til den lange tradition af videns deling som muslimerne har bidraget med gennem historien. Viden kommer ikke fra bøger. Bøger er kun et opbevaringsmiddel. Viden bliver til gengæld overleveret igennem levende mennesker som bærer på den.  

Siden indeholder klassiske grundtekster (matn, pl. mutun) på arabisk. Rækkefølgen på grundteksterne er taget fra forskellige skolers (madrasa, pl. madaris) pensumlister. 

En grundtekst (matn) har typisk en eller flere uddybninger (sharh, pl. shuruh). Disse benyttes til at få en større forståelse af selve grundteksten. Uddybningerene kan have en eller flere præciseringer (hashiyya, pl. hawashi).

For hver grundtekst vil de mest anerkendte uddybninger og præciseringer være til rådighed så vidt muligt.

Grund-, uddybnings og præciserings teksterne er taget med udgangspunkt i pensumet fra Dar al-Mustafa i Tarim/Yemen.

Copyright ©2005 - elhusseini.dk